Super sini motonet

Aseen huolto | Motonet Oy

Motonetista saat kaiken säännölliseen puhdistukseen tarvittavan: puhdistuspuikot, harjat, ja liinat, puhdistusnarut ja aseöljyt.

Tuoteryhmä: Aseen huolto

Super-Sini 50 ml sinistysneste | Karkkainen.com verkkokauppa

Super-Sini on kehitetty aseiden ja maalaamattomien teräspintojen (esim. takkaraudat yms.) paikkaussinistykseen, kylmäsinistykseen, pikasinistykseen ja …

Super-Sini on kehitetty aseiden ja maalaamattomien teräspintojen (esim. takkaraudat yms.) paikkaussinistykseen, kylmäsinistykseen, pikasinistykseen ja jaloruostesinistykseen. Sopii myös kupariin ja muihin metalleihin

  • Koko: 50 ml

H302 – Haitallista nieltynä
H411 – Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H314 – Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

H302 – Skadligt vid förtäring.
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Super-Sini sinistysneste – Tampereen Öljytukku Oy

Super-Sini sinistysneste | Tampereen Öljytukku Oy

Super-Sini sinistysneste aseiden ja maalaamattomien teräspintojen paikkaussinistykseen, kylmäsinistykseen, pikasinistykseen ja jaloruostesinistykseen.

Sinistys aseen metallipintojen käsittelyyn – asejaera.fi

Valikoimamme Super Sini sinistysneste on erittäin suosittu ja toimiva. Ballistol sinistysnesteellä korjaat naarmut ja kulumat nopeasti ja helposti aseen …

Sinistys – Erälehti.fi

25.11.2008 — Ja tuo supersini on tosiaan pask….Tuttuni teki sillä sinistyksen kivääriinsä,ja muutamia metsäreissuja käyneenä ase näytti vielä vanhemmalta ja …

Anti-Corrol Super-Sini Sinistysneste 500ml

Anti-Corrol Super-Sini Sinistysneste 500ml Super-Sini on monelle entuudestaan tuttu. Super-Sini on kehitetty aseiden ja maalaamattomien teräspintojen (esim.

Aseenhoitovälineet | Ahti Huvila – Erätuotteiden verkkokauppa

Anti-Corrol Super Sini sinistysneste · 33,00 €. OSTA. Ballistol äänenvaimentimen puhdistusaine 500 ml · 17,90 €. OSTA. Ballistol Sucolin asesilla.

Siivousvälineet kätevästi yhden katon alta – Puuilo

Mobil 1 moottoriöljy 10W-40 Super 2000 1L … Sini mikrokuitu vaihtopäällinen ikkunanpesimeen … Vileda Super Mocio 3 Action moppi + varsi.

Motonet Oy – Tärkeää tietoa: Olemme saaneet tietoomme

7.12.2020 — Tärkeää tietoa: Olemme saaneet tietoomme, että Motonet Pirkkalan ja Motonet … Sini Wessberg, profile picture … Super hyviä tarjouksia.

Keywords: super sini motonet